(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

کتاب های قابل عرضه چاپ 1398

مجموعه کتاب های جویا مجد در سه پایۀ هفتم، هشتم و نهم منتشر شد.

همچنین در متوسطه دورۀ دوم کتاب های :

ریاضی کار (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

ریاضی راهنما (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

ریاضی  کامل (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

ریاضی راهنما (ریاضی 1- فنی و حرفه ای- کاردانش)

ریاضی نوبت دوم (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار (1) - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی)

کتاب های ریاضی نوبت اول در مقطع ابتندایی پایه های چهارم، پنجم و ششم منتشر شد.

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا