(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

محصولات

این کتاب با آموزش همراه با مطالب تکمیلی، سوالات امتحانی باپاسخ فراوان ، تمرین های ویژه  بدون پاسخ و سوالات چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی کامل ترین کتاب ریاضی است.

قیمت          30000 تومان

این کتاب با تمرین های ویژه بدون پاسخ و 1100 چهارگزینه و پاسخ چهارگزینه به همراه آموزش تکمیلی کتاب بسیار مناسبی برای دانش آموزانی است که در مدارس خاص فعالیت میکنند.

قیمت           22000تومان

این کتاب دارای سوالات فراوان چهارگزینه ای (بیش از 1100 پرسش چهارگزینه) می باشد که پاسخ تمامی پرسش های چهارگزینه در انتهای هر فصل موجود است که به همراه آموزشی که در ابتدای هر فصل ارائه شده است که می تواند پاسخ گوی بسیاری از مشکلات دانش آموزان باشد.

قیمت           20000 تومان

در این کتاب سوالاتی از آزمون های استاندار موجود است البته در مجموع سبک و شیوۀ پنج گزینه گرایش به آزمون های کانگورو دارد.

قیمت           16000 تومان

این کتاب دارای آموزشی کاملتر از کتاب های دیگر جویامجد است و سوالات امتحانی با پاسخ فراوان و پرتکرار در آن موجود است.

 قیمت           22000 تومان

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا