(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی هماهنگ

ریاضی هماهنگ 97-96

 • آزمون ورود به مدارس نمونه دولتی

  آزمون های هماهنگ ورود به مدارس نمونه دولتی دورۀ دوم متوسطه با توجه به تغییر نظام آموزشی به صورت استانی از سال 1395 برگزار می شود و زمان آن در اوایل تابستان (تیر ماه) می باشد. که سؤالات این آزمون ها در کتاب آورده شده.

 • آزمون هماهنگ استانی 97-96

  بعضی از آزمون ها مختص یک استان است و برخی به صورت دو یا سه و یا چهار استان که به صورت مشترک برگزار نموده اند می باشد. آزمون های این کتاب مربوط به سال تحصیلی 97-96 است که در تیرماه 96 و به صورت هماهنگ و هم زمان در کلیۀ استان های کشور است.

 • چهارگزینه فصل به فصل باپاسخ

  در این مجموعه ابتدا آزمون ها به صورت فصل به فصل و همچنین بخش به بخش طبقه بندی شده و پاسخ ها نیز به صورت کاملا تشریحی و آموزشی در پایان هر فصل ارائه شده است.

 • دو دوره آزمون جامع استانی باپاسخ

  در انتهای این کتاب نیز دو آزمون را به صورت کامل همراه با پاسخ در نظر گرفتیم تا دانش آموزان عزیز با شکل کلی آزمون ها بیشتر آشنا شوند.

ریاضی هماهنگ 96-95

 • آزمون ورود به مدارس نمونه دولتی

  آزمون های هماهنگ ورود به مدارس نمونه دولتی دورۀ دوم متوسطه با توجه به تغییر نظام آموزشی به صورت استانی از سال 1395 برگزار می شود و زمان آن در اوایل تابستان (تیر ماه) می باشد. که سؤالات این آزمون ها در کتاب آورده شده.

 • چهارگزینه فصل به فصل باپاسخ

  در این مجموعه ابتدا آزمون ها به صورت فصل به فصل و همچنین بخش به بخش طبقه بندی شده و پاسخ ها نیز به صورت کاملا تشریحی و آموزشی در پایان هر فصل ارائه شده است.

 • دو دوره آزمون جامع استانی باپاسخ

  در انتهای این کتاب نیز دو آزمون را به صورت کامل همراه با پاسخ در نظر گرفتیم تا دانش آموزان عزیز با شکل کلی آزمون ها بیشتر آشنا شوند.

 • 95-96 آزمون هماهنگ استانی

  بعضی از آزمون ها مختص یک استان است و برخی به صورت دو یا سه و یا چهار استان که به صورت مشترک برگزار نموده اند می باشد. آزمون های این کتاب مربوط به سال تحصیلی 96-95 است که در تیرماه 96 و به صورت هماهنگ و هم زمان در کلیۀ استان های کشور است.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا